1 Comment
Sep 15, 2023Liked by Ariadne Verstegen

prachtig. met overal die zweem van een waarheid groter dan deze.

Expand full comment